KAT Mekatronik depo süreçlerini GoLive ile iyileştirdi

KAT Mekatronik, depo otomasyon sisteminin SAP entegrasyonunu GoLive danışmanlığında tamamladı.

Farklı lokasyonlardaki üretim tesislerini tek bir binada toplayan KAT Mekatronik, bu dönüşümle birlikte ortaya çıkan yeni iletişim ihtiyaçlarını gidermek için SAP'nin Depo Yönetimi (WM) çözümünü tercih etti. KAT Mekatronik, sadece depolama süreci olarak kurgulanan projeyi daha sonra üretim teyitlerini de kapsayacak şekilde genişletti. Projeyle, farklı katlarda yer alan üretim hatları arasındaki malzeme alışverişinin ve ana depo ile olan malzeme hareketlerinin daha verimli ve etkin hâle getirilmesi hedeflendi. KAT Mekatronik ayrıca üretim teyitlerini otomatik olarak robotik depo üzerinden vermeyi amaçladı.

KAT Mekatronik'ten gelen talepleri isabetli şekilde analiz ederek en mantıklı çözümleri sunan GoLive'ın lojistik süreçlerindeki uzmanlığıyla, robotik depo sistemi tüm modüller ile entegre çalışabilen bir yapıya kavuştu. Projeyle birlikte üretim alanlarının malzeme taleplerinde paletleme, forklift ve asansör kullanımı ihtiyaçları ortadan kaldırıldı. Katlar arası malzeme transferinin otomatik robot ile yapılması, potansiyel iş kazası risklerini sıfıra indirdi. KAT Mekatronik, tüm mal giriş ve çıkış işlemlerini RF ve barkod okuma prensibi üzerine kurgulayarak %100 envanter doğruluğuna ulaştı.

Robotik depo üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin kullanıcı RF numarası ve depo operatör kodu ile takibi sağlanırken, depo yönetim nakil siparişlerinin SAP üzerinde tutulmasıyla bu bilgiler anında ulaşılabilir hale geldi. Robotik depo üzerinde kurgulanan SAP sayım süreci, 7284 adrese ait sayım verisinin sistemde tutulmasını ve geriye dönük izlenebilmesini sağladı.