Şişecam Kimyasallar Bakım ve Onarım Dijital Dönüşüm Projesi

Şişecam Topluluğu’nun dört ana işkolundan birini temsil eden Şişecam Kimyasallar, soda ve krom kimyasalları, endüstriyel hammaddeler, cam elyafı, Vitamin K3 türevleri ve sodyum metabisülfit alanlarında faaliyet gösteriyor. Üretimini 5 ülkede ve 20’nin üzerinde tesiste sürdüren Grup, Şişecam Topluluğu’nu kimya, maden ve cam elyafı sektörlerinde global ölçekte başarıyla temsil ediyor.

Bakım ve onarım süreçleri Şişecam’ın dijitalleşme sürecinde önemli adımlardan birini oluşturuyor. Bu doğrultuda Şişecam Kimyasallar Grubu, bakım ve onarım süreçlerinin yönetimi için GoLive’ın uzmanlığıyla SAP PM modülünü hayata geçiriyor. “Şişecam Kimyasallar Bakım ve Onarım Dijital Dönüşüm Projesi” ile bakım ve onarım süreçleri SAP PM modülünün standart yapısı kullanılarak GoLive tarafından geliştirilen yeni ara yüzler ile yönetilecek. Ayrıca yine GoLive’ın geliştirileceği yönetim ekranları (dashboard) aracılığı ile yöneticiler tüm fabrikaları gerçek zamanlı izleyerek arızaların ve üretim kesintilerinin en aza indirilmesini sağlayacak. 

Proje KPI’ları şu şekilde belirlendi:

 • Tüm makine ve ekipmanların arızi duruş sürelerini azaltma
 • Planlı bakım yöntemlerini uygulama
 • Etkin ve koruyucu arızi bakım yöntemlerini uygulama
 • Çalışan, ekipman ve sistem performanslarını ölçme
 • Duruş sürelerini ölçme ve nedenlerini inceleme
 • Süreç ve enerji verimliliğinde artış sağlama
 • Etkin işgücü planlaması yapma ve işgücü tasarrufu sağlama
 • Ortak bakım ambarı takip sistemi oluşturma
 • Etkin envanter kullanımı gerçekleştirme
 • Merkezi yönetim sistemi oluşturma
 • Dashboard, raporlama, aracı analiz gibi yöntemleri kullanarak yöneticiler için karar destek mekanizmasının kurulması
 • Tüm yardımcı tesis ve sistemlerde ekipmanların bakım yönetimini gerçekleştirme