TürkTraktör TM Nakliye Yönetimi Projesi

TürkTraktör, dijital tedarik zinciri vizyonunun önemli bir adımı olan TM Nakliye Yönetimi Projesi’ne GoLive danışmanlığında başladı.

TM Projesi ile hedeflenen kazanımların başında müşteri servis seviyesinde artış, nakliye maliyetlerinde ise düşüş sağlanması yer alıyor. TürkTraktör; lojistik süreçlerini tedarikçi bağımsız hale getirerek, esnekliğin ve değişen koşullara uyumun maksimum seviyeye getirilmesini hedefliyor. Türk Traktör, TM Nakliye Yönetimi Projesi ile lojistik süreçlerdeki kritik verilerin gerçek zamanlı olarak izlenebilmesine ek olarak, optimizasyon, nesnelerin interneti (IoT), veri analitiği gibi yeni teknolojilerin kullanılmasına olanak sağlayacak altyapı ile dijital tedarik zinciri vizyonuna ulaşma konusunda güçlü bir adım atıyor.