AR-GE - Analitik Çözümler

Verilerin görselleştirilmesi ile beraber yapay zeka modelleri kullanılarak büyük verilerin yorumlanması, geleceğe dönük tahminlerin geçmiş veriler üstünden yüksek isabetli şekilde raporlanması ve çoklu parametreler kullanılarak insan analizi yordamıyla yapılamayacak işlemlerin gerçekleştirilmesi için sistem geliştirilir.  Bu alanda yapılan çalışmalardan bazıları aşağıdaki gibidir.

  • Fiyat tahminlemesi
  • Talep tahminlemesi
  • Süreçlerde ve veri akışında anomali tespiti
  • Satış hacminin arttırılması
  • Üretim verimliliğin arttırılması