GoLive Paket Çözümler - GoAsset - Duran Varlık Yönetim Sistemi

GoAsset - Duran Varlık Yönetim Sistemi

SAP PM ve SAP FI-AA modülleriyle entegre olarak çalışan GoAsset paket çözümü, duran varlıkların sayımında kusursuz eşleşme sağlayarak muhasebe kayıtları arasında tutarlılığı koruyor.

Şirketlerin sahip oldukları demirbaş ve duran varlıkların sayımını etkin biçimde gerçekleştirebilmeleri, muhasebe kayıtlarının sorunsuz işlemesi ve denetlenebilirlik açısından büyük önem taşıyor. GoLive'ın Ar-Ge faaliyetlerinin bir ürünü olarak geliştirilen GoAsset Duran Varlık Yönetim Sistemi, SAP ERP'nin PM, MM ve FI-AA modülleriyle kolayca entegre olarak, duran varlık sayımlarının mobil uygulamalar üzerinden hızlı ve hatasız biçimde gerçekleşmesini sağlıyor.

SAP Fiori ekranlarında iOS ve Android cihazlarla uyumlu olarak çalışan GoAsset, barkod okuma ve resim çekme işlemlerini yaparak tüm işlemleri kayıt altına alıyor. Tutulan kaydın raporlaması da aynı uygulama üzerinden gerçekleştiriliyor.

GoLogistic

Ürünün Sağlayacağı Faydalar

- Mevcut ERP çözümleriyle entegre yapısı sayesinde kolay kurulum

- SAP Fiori tabanlı, kullanıcı dostu mobil arayüz

- Uçtan uca entegre çalışan, kapsamlı çözüm

- Geniş ve anlaşılır raporlama ekranları

- SAP entegrasyonuyla sahada veri toplama

- İlk sayım adımlarını kolaylaştıran katalog listesi

- Kopyalama özelliğiyle kullanıcı dostu veri girişi

 

Sayım süreçleri hızlanıyor

GoAsset ile sahada zimmet, transfer, hurda alma gibi adımların yöneticiler tarafından onaylanması da mobil cihazlar üzerinden yapılabiliyor. Malzeme kataloglarının oluşturulması, sayım esnasında katalogdan ilgili malzemeyi hemen seçebilmeye yarıyor. Bu da sayım süreçlerini hızlandırıyor.

GoAsset ile yapılan ilk sayımda, envanterlerin ekipman ana verisi meydana getiriliyor ve ilgili hiyerarşik yapı ile eşleştirme sağlanıyor. Daha sonra yapılacak sayımlarda, gerekli raporlar anlık olarak kullanıcıya sunuluyor ve ardından yöneticilerle doğrudan uygulama üzerinden paylaşılabiliyor.

Sahadaki kullanıcılar barkodlama, yeni envanter ekleme ve mevcut sistemdeki ekipmanların barkodu ile eşleştirme gibi işlemleri GoAsset üzerinden tamamlıyor. Sayım esnasında aynı envanterden birden fazla oluşturulması gerektiğinde, kopyalama yöntemiyle hız ve kolaylık elde ediliyor.