GoLive Paket Çözümler - GoDrive - Ulaştırma Yönetim Sistemi

GoDrive

Nakliye süreci boyunca merkez ile şoförler arasında kesintisiz dijital iletişim için geliştirilen GoDrive mobil uygulaması, nakliye bilgilerinin anlık paylaşımını sağlayarak izlenebilirliği artırıyor.

Kara Nakliyesi Süreçlerinde, kamyonların doluluk oranını maksimize etmek büyük önem taşıyor. Her nakliyenin durumunu etkin biçimde takip edebilmek gerekiyor. GoLive’ın lojistik süreçlerinde sahip olduğu uzmanlıkla geliştirdiği GoDrive Mobil Uygulaması ile şoförler ve nakliye operasyonu mobilize edilerek lojistik merkeziyle gerçek zamanlı olarak birbirine bağlanıyor.

GoDrive ile her bir kamyon için çıkarılan en verimli rota şoförle paylaşılıyor. Şoför, harita üzerinden kendisi için çıkarılan planı ve ilgili noktaları takip ederek, rota önerileriyle varış süresi tahminlerini görebiliyor. Böylelikle en verimli rota üzerinden varış noktasına gidiyor. Navlun sipariş takibi, plaka takibi ve nakliye performansları, "planlanan" ve "gerçekleşen" şeklinde GoDrive üzerinden izleniyor. Böylelikle şoförlerin alacağı prim çok daha kolay hesaplanıyor.

Kamyonlar için yapılan her bir rota değişikliğinden merkezin anında haberi oluyor. Doğrudan uygulama üzerinden sahada çekilen fotoğraflar sayesinde irsaliye, kaza fotoğrafı ve ceza makbuzu gibi belgeler anlık olarak merkeze iletiliyor.

GoLogistic

Ürünün Sağlayacağı Faydalar

-  Şoförlere planlanan rota bilgilerinin iletilmesi, sonrasında navlun ve plaka takibinin anlık olarak yapılabilmesi

-  Gerçek zamanlı veriler ışığında maliyetlerin doğru hesaplanabilmesi

-  Planlanan ve gerçekleşen nakliye zamanlarının takibi, gerekli önlemlerin alınabilmesi

-  Şoför primlerinin daha isabetli ve kolay hesaplanması

-  Sahadan alınan verinin, daha sonra analiz etmek üzere elektronik ortamında kayıt altında tutulabilmesi

-  Şoförlerin mobil uygulamayı kullanarak, sahadan sisteme irsaliye, ceza makbuzu gibi belgeleri kolayca ekleyebilmesi