SAP Uygulama Danışmanlığı - SAP ERP Çözümleri

Finans, üretim, lojistik ve insan kaynaklarında dünyanın en çok tercih edilen ERP çözümlerinin etkin biçimde uygulamaya alınmasını sağlıyoruz.

Uçtan uca verimlilik ve kesintisiz bir dijital dönüşüm için, iş süreçlerinin her birinin titizlikle incelenmesi, her bir paydaşa en yüksek faydayı sağlayacak çözüm ve modüllerin entegre bir yapıyla kurulması büyük önem taşıyor. Kurucu ekibinin tamamı tecrübeli SAP ERP danışmanlarından oluşan GoLive, sektörel tecrübesi ve süreçler üzerindeki uzmanlığı ile kurumların dijital dönüşümünde en uç noktaya kadar fayda sağlayacak şekilde hizmet sunuyor.

GoLive mali işlerden satış ve dağıtıma, üretim planlamadan kalite yönetimine kadar tüm SAP ERP modüllerinin kurumsal ihtiyaçlara en uygun şekilde entegrasyonunda kurumların yanında yer alıyor. Doğru çözümlerin özenle seçilmesi neticesinde proje süreleri kısalırken, canlıya geçiş hızlanıyor ve riskler ortadan kaldırılıyor.

GoLogistic

 

 

Mali İşler Modülü (SAP FI)

SAP ERP çözüm ailesiyle eş zamanlı entegrasyona sahip olan SAP FI - Mali Muhasebe modülü, kurumsal verinin entegre biçimde kaydedilmesini ve saklanmasını sağlıyor. Türkiye'deki en yüksek kurulum sayısına sahip muhasebe uygulaması olarak öne çıkan FI modülüyle kurumlar, finansal tablolarını kolay ve zahmetsizce yayınlıyor, kanuni süreçleri etkin biçimde işletiyor. Muhasebe birimi, işletme dışındaki resmi/özel kişi, kurum ve kuruluşlara karşı sorumluluklarını bu entegre yapı üzerinde karşılayarak verimlilik elde ediyor. SAP FI modülünün yerel olarak Türkiye'de kullanılabilirliği ve yasal mevzuatlarla uyumluluğu bağımsız denetim firmalarınca denetlendi ve onaylandı.

Satış ve Dağıtım Modülü (SAP SD)

Şirketlerin dijital yolculuklarının en önemli adımlarından birini de ürünlerin satışı, nakliyesi ve faturalaması oluşturuyor. Bu süreçleri uçtan uca yöneten ve diğer SAP ERP uygulamalarıyla sıkı bir entegrasyonla çalışan Satış ve Dağıtım Modülü, kurumlara en kritik iş süreçlerini daha verimli ve kolay yönetme olanağı sunuyor: SAP SD ile tek ekrandan idare edilen süreçler İlgili Kişiler Yönetimi, Satış Öncesi Aktiviteler ve Pazarlama Süreçleri, Sipariş Yönetimi Süreçleri, Fiyatlandırma Süreci, Prim, İndirim ve Komisyon Yönetimi, Kampanya Yönetimi, Promosyon Yönetimi, Müşteri Kredi Yönetimi, Sevkiyat Yönetimi, Ambalajlama Süreçleri, Nakliye Yönetimi, Faturalama Yönetimi olarak sıralanıyor. Ayrıca bu süreçlerin tümü için raporlama, analiz ve çıktılar yine aynı uygulama üzerinden temin ediliyor.

Üretim Planlama Modülü (SAP PP)

Kurumların üretim süreçlerinde ihtiyaç duyabileceği tüm işlevleri barındıran Üretim Planlama Modülü, kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlarken planlama süreçlerinin sorunsuz ve koordine şekilde işlemesine imkan tanıyor. Kesikli üretimi, proses tipi üretimi ve seri üretimi destekleyecek yapıda olan SAP PP modülü, planlama için sunduğu geniş yelpazeli seçenekler sayesinde satış ve operasyonların farklı kırılımlar üzerinde planlanmasını kolaylaştırıyor.

Kalite Yönetimi Modülü (SAP QM)

Kalite kontrol süreçlerinin tümünü SAP ERP sistemlerine entegre hale getiren Kalite Yönetimi Modülü, üretimden satınalmaya kadar kalite kontrolünü sağlıyor. SAP QM ile numune kontrollerini daha hızlı yapmak mümkün olurken, sevkiyatta, iadelerde, fason imalatta ve seri üretimde de kalite kontrolü yapılabiliyor. Sertifika kontrollerini SAP QM üzerinden yürüten kurumlar, stabilite etütlerini ve raf ömürlü malzemeler için tekrarlanan kontrolleri de bu modülle yerine getirebiliyor.

Malzeme Yönetimi Modülü (SAP MM)

İhtiyaç fazlası stok veya tükenmiş malzemeden kaynaklı maliyetler, şirketlerde oluşan gereksiz masrafların başında geliyor. SAP'nin Malzeme Yönetimi Modülü, şirketlerin malzeme ihtiyaç planlaması, satın alma ve stok yönetimi gibi süreçlerini daha verimli yöneterek bu maliyetlerden kaçınmayı sağlıyor. Stok kayıplarını en aza indiren modül, insan kaynağının daha verimli kullanılmasını sağlayarak iş gücü maliyetlerini de düşürüyor.